Rozšírenie plniacej stanice zemného plynu SAD Zvolen

Názov projektu: Rozšírenie plniacej stanice zemného plynu SAD Zvolen

Investor: SAD ZVOLEN, a. s.

Miesto stavby: Areál SAD ZVOLEN, a. s. (PS na Google mape)

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • Kompresorová stanica CUBOGAS S – 45 A DB
  • Sušička zemného plynu
  • Elektronický CNG výdajný stojan
  • Vysokotlakový zásobník CNG
 2. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: 2008

Výkon stanice: 560 m3/h

Naši partneri