Plniaca stanica CNG Mlynské Nivy

Názov projektu: Plniaca stanica CNG v areáli SPP Bratislava, Mlynské Nivy

Investor: Slovenský plynárenský priemysel , a.s. , Bratislava

Miesto stavby: Areál SPP Bratislava, Mlynské Nivy (PS na Google mape)

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • Meracia stanica plynu
  • Sušička zemného plynu
  • Vstrekovacie odorizačné zariadenie
  • Kompresorová jednotka Galileo NANOBOX
  • Vzduchová kompresorová stanica
  • SCADA systém
 2. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: jún 2012

Výkon stanice: 423 m3/h

V roku 2012 realizoval NEAT pre SPP na základe zmluvy o dielo výstavbu plniacej stanice CNG určenej pre plnenie vozidiel s pohonom na CNG pre zákazníkov SPP.

Dodávky NEAT prebiehali v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo podľa harmonogramu.

Ján Laluch, obchodný manažér predaja CNG

Naši partneri