Plniaca stanica CNG Jurajov dvor v Bratislave

Názov projektu: Plniaca stanica CNG Jurajov dvor I.etapa

Investor: Slovenský plynárenský priemysel , a.s. , Bratislava

Miesto stavby: Areál Dopravného podniku Bratislava a.s.,  Jurajov dvor, Bratislava (PS na Google mape)

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • 2x Kompresorová stanica CUBOGAS - 2 BVTN3
  • Vysokotlakové modulárne zásobníky
  • Vzduchová kompresorová stanica
 2. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: marec 2006

Výkon stanice: 2200 m3/h

V r. 2005 - 2006 realizoval Neat pre SPP na základe zmluvy o dielo I. etapu výstavby plniacej CNG stanice určenej pre plnenie autobusov s pohonom na CNG pre nášho zmluvného zákazníka - Dopravný podnik Bratislava, a.s., Bratislava.

Dodávky NEAT prebiehali v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo podľa harmonogramu.

Ján Laluch, obchodný manažér predaja CNG

Naši partneri