Certifikáty

Logo TÜV SÜD Slovakia STN EN ISO 9001:2009STN EN ISO 9001:2009

Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. udelil spoločnosti NEAT a.s. certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2009 čím potvrdzuje, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti:

Projektovanie, uskutočňovanie priemyselných stavieb a ich zmien. Montáž a úprava plynových zariadení.

Auditom bolo preukázané, že spĺňame požiadavky uvedenej normy.

Logo TÜV SÜD Slovakia STN EN ISO 14001:2005 STN EN ISO 14001:2005

Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. udelil spoločnosti NEAT a.s. certifikát podľa normy STN EN ISO 14001:2005 čím potvrdzuje, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva v oblasti:

Projektovanie, uskutočňovanie priemyselných stavieb a ich zmien. Montáž a úprava plynových zariadení.

Auditom bolo preukázané, že spĺňame požiadavky uvedenej normy.

 

TÜV SÜD Slovakia STN OHSAS 18001:2009 STN OHSAS 18001:2009

Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. udelil spoločnosti NEAT a.s. certifikát podľa normy STN OHSAS 18001:2009 čím potvrdzuje, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:

Projektovanie, uskutočňovanie priemyselných stavieb a ich zmien. Montáž a úprava plynových zariadení.

Auditom bolo preukázané, že spĺňame požiadavky uvedenej normy.

 

Naši partneri